Techninių darbo projektų rengimas

Techninių projektų rengimas

Pagal suderintus projektinius pasiūlymus yra rengiamas techninis statybos projektas. Techninis projektas susideda iš privalomų statybos leidimui gauti projektų dalių : architektūrinė dalis, sklypo sutvarkymo dalis, energiniai projekto skaičiavimai, toponuotrauka, lietaus surinkimo, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo dalių. Kiekvienas projektas yra individualiai rengiamas pagal sklypo situaciją bei užsakovo projektavimo užduotį.Per trumpiausiai įmanomą laiką pilnai parengiame techninius projektus su visomis reikiamomis projekto dalimis (projekto dalių kiekis priklauso nuo situacijos), visus projektus suderiname su savivaldybės institucijomis ir gauname statybos leidimus.Tuo atveju jeigu užsakovas turi projektą, atliekame jau parengtų techninių projektų analizė, projektai yra tikrinami prieš pradedant statybos darbus.

Darbo projektų rengimas

Rengiame darbo projektus pagal parengtą techninį projektą, visi darbo projektai yra papildomai tikrinami/revizuojami nepriklausomų techninės priežiūros bei statybos darbų ekspertų. Darbo projektai gali būti rengiami tiek pagal mūsų rengtus, tiek pagal kitų architektų rengtus techninius projektus.Atliekame kitų konstruktorių rengtų darbo projektų analizė, projektai tikrinami prieš pradedant statybos darbus arba prieš rengiant statybos darbų sąmatą